Nem ve Küfe Son
  • Nem ve küfe son diyoruz, bilindiği gibi gerek binaların yapımı sırasında gerekse kullanım sırasında sıcak-soğuk farkı ile oluşan su buharı nem, küf ve rutubet.
  • Nemtek Nem Alma Firmasi
( Toplam Puan : 53 ) ( Oyveren : 20 ) ( ortalama : 65 )

Nem ve Küfe Son

Nem ve küfe son diyoruz, bilindiği gibi gerek binaların yapımı sırasında gerekse kullanım sırasında sıcak-soğuk farkı ile oluşan su buharı nem, küf ve rutubetin oluşmasına zemin hazırlıyor.

Fakat nem ve küfe son vermek için de gerekli cihaz ve ürünler bulunuyor.

İnsanların evlerinde ve işyerlerinde nemlilik oranlarının rahatsız etmeyecek düzeyde olması için duvarların gözeneklerinin kapalı olmaması gerekiyor.

Bu da nem oranının yüzde 40 – yüzde 60 arasında kalması yani kaliteli havanın ve konforlu bir yaşam alanının bulunması ile mümkün oluyor.

Yüksek nem küf ile mantarların oluşmasına sebebiyet veriyor. Küf ise gelişmek için aşırı rutubetli alanlara ihtiyaç duyuyor.

Küfün önüne geçilmediği takdirde binadaki eşyalara zarar vererek kullanılmaz hale gelmelerine, bina yapı elemanlarına zarar verir.

Binanın ömrünün azalmasına, insanlara zarar vererek sağlık sorunları yaşamasına sebebiyet veriyor.

Örneğin deri hastalığı olan sporotrikoz ile pitiryazis versikolor küflerden oluşuyor.

Bunun dışında astım, nefes darlığı, öksürük, solunum yolları enfeksiyonları, bronşit, romatizma, alerjik rinit, egzama ve benzeri hastalıklara yol açabiliyor.

Bu ve benzeri sağlık sorunlarının giderilmesi için neme ve küfe son verilmesi gerekiyor.

Su akıntısı ile sızıntılarının kesilmesi küflü eşyalar ile malzemelerin ortadan kaldırılarak yenileri ile değiştirilmesi sağlık sorunlarının giderilmesi için yeterli olabiliyor.

Nem, yapı üretiminde yanlış malzeme seçiminin yanı sıra bilinçsiz ve hatalı uygulamalar, eksik yalıtım ve izolasyon ile mevsimsel etkiler sonucu oluşmasına rağmen neme karşı önlem almak zor değil.

Bu önlemlerin bazılarını kişiler havalandırma ve benzeri pratik uygulamalar ile alırken bazı çözüm yolları için profesyonel ve kalıcı çözümlerin uygulanması gerekiyor.

Bunlara örnek ise nem kurutma ya da borularda kaçak veya sızıntı varsa onların değiştirilmesi ile nem bariyeri, nem önleyici boya ya da küf giderme ilacı kullanmak başlıca küfe karşı önlem yöntemleri arasında bulunuyor.

Yüksek nemi önleyen ve ortam nemini ayarlayan yönü ile dikkat çeken nem sorununu giderici araçlardan bir diğeri de nem alma cihazlar olarak karşımıza çıkıyor.

Uygun nem alma cihazı kullanarak ortam nemini azaltarak nem ve küfü engellemek mümkün oluyor.

Nem ve küf yüzde 70 ila yüzde 80 gibi nem değerlerinin yüksek olduğu yerlerin yanı sıra ortam nemi yüzde 40 ya da yüze 60 ise yani ortamdaki nem ideal oranda ise de oluşabiliyor.

Bunun en büyük sebebi ise ciddi sıcaklık farkı oluyor.

Örneğin ortamın nemi yüzde 50 düzeyinde ise yani ideal koşullarda ise fakat ortamda kapalı mekanlar arasında aşırı bir sıcaklık farkı varsa yoğuşma yaşanarak hiç istenmeyen nem ve rutubet ile karşılaşmak mümkün oluyor.

Nem ve küfe son demek için konusunda uzman ekibimizden destek alabilirsiniz.

Hiç geçmeyen nem problemlerini uzman ekibimiz garantili bir şekilde çözdükten sonra yüksek neme ve küfe karşı alabileceğiniz önlemler.

Konusunda uzmanlarımıza danışmanız nem ile bilinçli bir şekilde mücadele etmenizi sağlayacağı için sorunu kökünden çözeceksiniz.

#nemveküfeson #nemeson #küfeson #nemveküfgiderme #nemgiderme #küfgiderme